Clachan Relic.


Taghadh de chlachan cuimhneachain naomh.