Amulets nàdarrach (clachan draoidheil, beathach òr fiodha naomh)