Coinnlean naoimh Buddhists (beannachd, beannachadh).

Taghadh de choinnlean naomh airson diofar chleachdaidhean:
— Beannachadh.
- Exorcism.
— Diadhachd.