Cuideachadh airson meòrachadh.

Innealan airson meòrachadh.
(Thailand agus Tibet)